Joventut Socialista de Catalunya

La JSC davant les iniciatives de reforma del mercat laboral i del sistema públic de pensions

La JSC mitjançant un Comunicat de la Sectorial de política econòmica i sociolaboral ha valorat les iniciatives de reforma del mercat laboral i del sistema públic de pensions i considera el següents aspectes:

Reforma del mercat laboral

Per la JSC l’assoliment del nou model econòmic passa necessàriament per un canvi del model d’ocupació i les relacions laborals, cap a un model socialment més equitatiu i just, ja que el mercat laboral és l’expressió social de l’economia.

Així mateix, entenem l’ocupació digne i estable com el mitjà de llibertat i mecanisme per la realització del projecte personal de vida, de l’emancipació, i alhora l’element propiciador de la convivència i la cohesió
social.


Per això, apostem per una redefinició dels models contractuals, que simplifiqui l’actual varietat de contractes que hi ha actualment que fomenten la contractació temporal, en favor de polítiques de foment de la contractació indefinida i de l’extensió de mesures de protecció per a tots els treballadors, per aconseguir una major facilitat d’entrada al mercat laboral i alhora protegir a aquells que són subjectes a pèssimes condicions (molts d’ells joves amb contractes temporals).


Reforma del sistema de pensions

No considerem acceptable la pujada de l’edat de jubilació als 67 anys. L’edat de jubilació real a Espanya és avui de 63,7 anys, degut sobretot a les jubilacions anticipades, que en alguns casos resulten socialment injustes respecte a altres treballadors. L’edat de jubilació ha de guardar una relació
directa amb les condicions de treball, distingint clarament entre la tipologia de les feines.


El sistema ha de tenir com a últim objectiu un enfocament igualitari del mercat laboral, que no accentuï dualitats com en l’actualitat. A més, de la mateixa manera que es va fer amb la sanitat, considerem important cercar noves formes de finançament (com, per exemple via Pressupostos Generals i, per tant, via impositiva) per assegurar la sostenibilitat del sistema en el futur.


Des de la JSC creiem que és el moment d’aprofundir en un model que no sigui una còpia de l’anterior, que ens va portar a la crisi actual. Per això, demanem al govern valentia però alhora coherència i solvència en la seva gestió. Només així serà possible un model de futur.
 

Documents adjunts

Vídeos relacionats (1)

No s'ha seleccionat cap vídeo (aquest text no hauria d'aparèixer)

No s'ha seleccionat cap vídeo (aquest text no hauria d'aparèixer)

No s'ha seleccionat cap vídeo (aquest text no hauria d'aparèixer)