Joventut Socialista de Catalunya

La JSC inicia una campanya reclamant l’extensió del dret a vot fins als 16 anys

La Joventut Socialista de Catalunya ha iniciat una campanya que reclama l’adopció dels canvis legislatius necessaris per tal de modificar la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) i estendre a les persones majors de 16 anys el dret de sufragi, tant per escollir com per ser escollits.

La desafecció política i la manca de participació dels i les joves és una realitat, i des de la JSC estem convençuts que avançant l’edat de vot facilitarem la formació d’una generació de joves socialment responsables.

Aquesta reivindicació s’emmarca dintre de la nostra lluita pel reconeixement dels i les joves com a ciutadans de ple dret i per la promoció del paper actiu dels i les joves a la societat.
La campanya consta d’un manifest de suport i diferents materials de sensibilització que es distribuiran mitjançant actes al carrer per tot Catalunya.

Manifest per l’extensió del dret a vot fins als 16 anys

L’exercici del vot és la màxima expressió de l’exercici del dret a la ciutadania. Encara que a la major part dels estats democràtics aquest dret s’assoleix a l’edat dels 18 anys, són molts els estats que estan començant a valorar la idea de rebaixar-la fins als 16 anys. De fet, el juny de 2007 Àustria va aprovar una reforma de la llei electoral que va permetre als i les joves majors de 16 anys poder votar en tots els sufragis universals, esdevenint el primer país europeu que instaura aquesta mesura. L’edat legal per votar a Espanya està limitada per la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), i malgrat que a la Constitució Espanyola no es recull l’edat per poder votar, sí es reconeix que “Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític i social”.

Per tant, des de la JSC creiem que és prioritari portar a terme mesures per fomentar la participació juvenil, entre les quals ha d’estar la rebaixa de l’edat legal de vot. No oblidem que les fronteres de la joventut són cada cop més difuses, tant pel que correspon al seu inici com a la seva finalització. Així, a dia d’avui el i la jove de 16 anys ja té capacitat per assumir tota una sèrie de responsabilitats, com treballar, pagar impostos, decidir en quant a la seva salut… És indubtable que l’adquisició d’aquestes responsabilitats ha d’anar acompanyada d’unes obligacions, però és inacceptable que el i les joves no puguin tenir la capacitat per exercir certs drets.

I no hi ha dret més fonamental i bàsic per tot ciutadà que el dret al sufragi, ja que afecta directament a la construcció del model polític, econòmic i social en el que viu. Els arguments que s’utilitzen per negar el dret al vot als i les joves que tenen entre 16 i 18 anys giren al voltant de la immaduresa, derivada de la seva edat i a la influència que pot exercir sobre ells el seu entorn familiar. Tot i així, des de la JSC creiem que aquests són inconvenients menors comparats amb els avantatges que tindria atorgar aquest dret als i les joves majors de 16 anys. D’aquesta manera, rebaixar l’edat de vot permetrà:

+ Donar una formació política més acurada durant el període de l’adolescència, establint programes educatius que culminarien la finalització dels estudis obligatoris amb l’exercici ple de la ciutadania.

+ Estimular la participació política dels i les joves, al incrementar el seu sentiment de responsabilitat cap als afers públics.

+ Una major capacitat d’incidència dels i les joves en la definició de l’agenda pública, ja que, al poder influir sobre els governants i sobre els processos de pressa de decisions que els afecten, farà que els seu problemes i necessitats adquireixin una major importància.

Per tot això, des de la JSC instem a iniciar els canvis legislatius necessaris per tal de modificar la LOREG, per adaptar-la a la realitat actual i reconèixer als majors de 16 anys el dret de sufragi, tant per escollir com per ser escollits. La desafecció política i la manca de participació dels i les joves és una realitat, i des de la JSC estem convençuts que avançant l’edat de vot facilitarem la formació d’una generació de joves socialment responsables.