Joventut Socialista de Catalunya

Estructura

ÒRGANS DE LA JSC

1. ÒRGANS D'ÀMBIT NACIONAL

CONGRÉS NACIONAL JSC

Definició
Màxim òrgan de direcció política de la JSC.
Quan es reuneix?
Es convoca cada 2 o 3 anys.
Qui hi va?
Els delegats que escull cada Agrupació.
Funcions principals
• Estableix l’estructura interna de la JSC (Estatuts).
• Elabora l’estratègia i la línia política de la JSC.
• Elegeix als membres de l’Executiva Nacional.

CONSELL NACIONAL
Definició
Màxim òrgan de direcció política entre congressos.
Quan es reuneix?
Almenys una vegada cada tres mesos.
Qui hi va?
Consellers Nacionals (els escull la Federació)
Funcions principals
• Controla la gestió de la CEN.
• Aprova els pressupostos.
• Concreta les resolucions del Congrés.
• Convoca el Congrés.

COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL (CEN)
Qui la forma?
Actualment, 19 companys/es d’arreu de Catalunya.
Quan es reuneix?
Aproximadament cada 15 dies.
Què fa?
Executa els acords del Congrés i Consell Nacional.
Funcions principals
• Manté relació amb altres grups juvenils i amb el CNJC.
• Manté relació amb la JSE, ECOSY i IUSY.
• Organitza les campanyes electorals.
• Garanteix el funcionament regular de la JSC.
• Organitza i dirigeix les campanyes temàtiques.
• Organitza i promou la formació i el debat intern.

2. ÒRGANS D'ÀMBIT DE FEDERACIÓ

CONGRÉS DE FEDERACIÓ
Definició
Màxim òrgan de la federació.
Quan es reuneix?
60 dies després del Congrés Nacional.
Qui hi va?
Els delegats que escull l’Agrupació.
Funcions principals
• Elabora l’estratègia i la línia política de la Federació.
• Elabora els reglaments de la Federació.
• Elegeix als membres de l’Executiva de Federació i als Consellers Nacionals.

CONSELL DE FEDERACIÓ
Definició
Màxim òrgan de direcció política de la Federació entre congressos.
Quan es reuneix?
Cada tres mesos aproximadament.
Qui hi va?
La CEF i els Consellers de Federació.
Funcions principals
• Estableix el programa polític de la Federació, d’acord amb les resolucions del Congrés de Federació.
• Controla la gestió de la CEF.

COMISSIÓ EXECUTIVA DE FEDERACIÓ (CEF)
Qui la forma?
Companys/es de les diferents Agrupacions.
Quan es reuneix?
Aproximadament cada 15 dies.
Què fa?
Executa els acords del Congrés de Federació.
Funcions principals
• Es relaciona amb entitats juvenils del seu àmbit.
• Organitza i promou la formació dels militants.
• Dirigeix les campanyes del seu àmbit.
• Potencia la creació de noves agrupacions.

3. ÒRGANS D'ÀMBIT LOCAL

ASSEMBLEA D'AGRUPACIÓ
Definició
Màxim òrgan de decisió a nivell local.
Quan es reuneix?
Almenys una vegada cada dos mesos.
Qui hi va?
Tots els afiliats de l’Agrupació.
Funcions principals
• Elegeix la Comissió Executiva Local i els delegats al Congrés Nacional i de Federació.
• Aprova la gestió de la CEA i dels delegats.
• Estableix el programa d’acció política de la seva Agrupació.

COMISSIÓ EXECUTIVA D'AGRUPACIÓ (CEA)
Qui la forma?
Companys/es triats a les assemblees d’Agrupació.
Quan es reuneix?
Segons convingui
Què fa?
Aplica la línia política definida pels òrgans de nivell superior.
Funcions principals
• Executa les resolucions de l’Assemblea d’Agrupació.
• Manté les relacions externes.
• Organitza i dirigeix les campanyes.
• Organitza i promou la formació i el debat intern.