Joventut Socialista de Catalunya

Posicionament de la JSC sobre la iniciativa de modificació d'inscripció al padró de Vic

La Joventut Socialista de Catalunya , entén que la legislació i les normatives han de ser sempre per protegir als ciutadans i ciutadanes, sense tenir en compte la seva procedència ni tampoc la seva situació administrativa. Entenem que en aquest cas la negació a donar l’empadronament per part de l’ajuntament, significa el deixar sense serveis públics de primer necessitat, com ara els serveis sanitaris o l’educació. L’empadronament constitueix l’accés en igualtat de condicions de totes les persones. Per altra banda, cal recordar que el fet d’empadronar-se, és un dels requisits de l’actual Llei d’Estrangeria per tal de regularitzar la situació de persones a través de l’arrelament una vegada han passat els tres anys. També volem fer incidència al fet de que tractar un tema tan socialment sensible, és caure en una imprudència política amb conseqüències difícilment previsibles. Cal remarcar que en la localitat de Vic existeix un partit xenòfob com és Plataforma per Catalunya (PxC). Aquest partit utilitza el tema de la immigració amb una intenció purament agitadora i per crear divisió i tensió social, que al nostre parer s’han de canalitzar i solucionar per altres vies més socialitzadores. Finalment demanem que l’Ajuntament de Vic garanteixi la convivència i la cohesió social al municipi i dels seus ciutadans i ciutadanes. No és positiu crear aquest tipus d’antecedents que, tot i no portar en lloc, són aprofitats per simplificar un fet molt complicat i seriós com és el de la immigració. Demanem que aquesta mesura no prosperi per discriminatòria i pel seu caràcter segregador.